Wave X

WAVE za zasebnu stranicu

Download: Wave 10 short presentation

 

Интервјуиравме 56.398 луѓе на 44 јазици, така што навистина разбираме што значи идентитетот и културата за луѓето во секоја од 81 земја. UM исклучиво разбира како брендовите можат да ја користат културата за да создадат посилни интеракции со потрошувачите.

 

 

Културата Wave X – Remix покажува како луѓето ширум светот се чувствуваат поделени од кога и да е, со опаѓање на довербата во медиумите и институциите, но во исто време се зголеми и нашата желба да припаѓаме.

Дали сакате повеќе информации? Пишете ни на office@universalmedia.mk