Алатки

Baner-3

What it does?

Единствена и високо софистицирана алатка за планирање на медиумски кампањи која ги интегрира ефектите од сите онлајн и офлајн медиумски активности, со помош на податоци собрани преку репрезентативно локално истражување спроведено на 2.500 испитаници за користењето на преку 50 различни медиумски канали.

What it does?

Wave е најголемата и најдолготрајната истражувачка студија за социјалните медиуми во светот. Опфаќа вкупно 75 земји и ги претставува погледите, потребите и однесувањата на 1.3 милијарди највлијателни корисници на интернет и социјални медиуми во светот.

What it does?

Оваа алатка ни помага да сфатиме каква е навистина целната публика зад сите податоци – што мислат, чувствуваат и прават, како се поврзани со одредена категорија на производи или со медиумите, како купуваат, какви им се животните навики – и со тоа подобро да разбереме како да ги поврземе со брендовите на нашите клиенти.

What it does?

Софтвер кој е специјализиран за поставување на економетриски модели. Тој ни помага да сфатиме што најмногу влијае на продажбата и повратот на инвестицијата, кои медиумски канали се најефективни и како да го распределиме буџетот. 

What it does?

Алатка која ни помага да ги оптимизираме ТВ кампањите и да избереме најефикасни ТВ канали за постигнување на посакуваната цел со најмала инвестиција.

What it does?

Алатка која ни помага да дефинираме како буџетот кој ни е на располагање да го распределиме на повеќе пазари или на повеќе брендови, за да се остварат посакуваните ефекти.

Adtribute

Ad-tribute ни помага да одредиме колкава е ефикасноста и важноста на секој поединечен канал во вкупната онлајн активност, со цел кај публиката да се постигне посакуваниот резултат.

Cadreon

Обезбедува автоматизиран закуп и пласирање на огласи во реално време, на релевантни онлајн канали, дигитални OOH канали и ТВ станици кои се отворени за продажба, односно пласман на огласи, според програматик моделот.

UMMission-002