Кариера

Baner-careers

Ние во UM го славиме динамичниот, креативниот и иновативниот дух на секој поединец, одгледуван во култура на љубопитност. Како агенција која е постојано рангирана помеѓу 10-те најдобри глобални медиумски мрежи,  UM е место за развој на талентот и место каде љубопитните мислители имаат можност да ја зголемат креативноста и да генерираат нови идеи во динамична средина, насочена кон резултати и раст.

Бидете дел од тимот на поединци отворени за соработка, кои го прифаќаат ‘Yes&’ менталитетот, доведувајќи ги креативноста, иновативноста и успешноста на повисоко ниво. Пријавете се тука.

Digital Media Planner

Media Planner

Digital Advertising Manager