За нас

Ние веруваме дека со подобро разбирање на податоците и поголема креативност постигнуваме  подобри резултати за нашите клиенти во медиумските моменти кои ги препознаваме како најрелевантни за потрошувачите.

Ние сме креативна медиумска агенција која настојува да ги избрише границите помеѓу медиумите и креативноста, податоците и содржината, и науката и уметноста.

Во Југоисточна Европа, UM е дел од I&F Grupa, една од водечките комуникациски системи, со агенции на пазарите во Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Словенија, Северна Македонија, Црна Гора и Албанија, и 200 стручњаци за медиуми кои внесуваат иновативност во кампањите на голем број клиенти, вклучувајќи ги  The Coca-Cola Company, L’Oreal, Ferrero, Vip, Johnson & Johnson, Carlsberg, Air Serbia, Molson Coors, Rewe Group, Ahold Delhaize…

Како дел од компанијата IPG Mediabrands, глобалната мрежа на UM работи во повеќе од 100 земји и вработува преку 4.800 луѓе.

Мисија

UMMission

Клиенти

 

Zagrebacka A MC Company2-zuta podloga  Addiko_Bank_Logo_RGB_RED  H&M_logo

 

Услуги

UM-Services